Забравените родопи

„Върви животeс, ага има кой да го бута, ле каксо кравана с тоягана, ле каксо вожено с каруцана… „